top of page

Dzień dobry, oto RODOsne nowiny:

 

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowałem dla Państwa najważniejsze informacje z których dowiecie się, czy i w jaki sposób przetwarzam  Państwa dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klientów firmy AD VEnture, zbieranych podczas zamówień lub wycen jest firma AD Venture – Piotr Orkisz, Halszki 24/27 Kraków 30-611Nr NIP: 5512396802, email adventure.piotrorkisz@gmail.com  tel  731 064 164, zwany dalej AD Venture lub Sprzedawcą.

Skąd mam Państwa dane?

Otrzymałem je od Państwa  podczas rozmów z prośbą o przesłanie oferty, zamówień, z formularza kontaktowego, albo zakupu  na platformie aukcyjnej Allegro, podczas dokonywania przez Państwa zamówień e-mail lub telefonicznych.

W jaki sposób możecie się  skontaktować się z nami w kwestii Państwa danych osobowych?

Napisać na adres email lub zadzwonić do AD Venture

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzam Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w zasadzie nie są przetwarzane, a jedynie zapisane w bazie klientów i na platformie elektronicznej w postaci Faktur elektronicznych  ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem  umowy, reklamacji lub obsługi zamówienia, a w szczególności:

 • obsługi składanych przez Państwa zamówień

 • prawidłowej obsługi płatności

 • obsługi reklamacji w AD Venture

 • przesyłania zamówionych towarów

 • oceniania zakupionych  produktów

 • obsługi wiadomości  jakie do mnie Państwo kierujecie

 • w celach związanych ze świadczeniem usług

 • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną

Niezależnie od RODO Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD Venture, a w szczególności:

 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy

 • w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych

 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

Czy podanie Państwa danych jest obowiązkowe?

Podczas zamówień wymagam od Państwa informacji niezbędnych do prawidłowej ich obsługi, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i dostarczenia towaru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Państwem umowy lub wystawić FV, a w konsekwencji nie będziecie mogli dokonać zakupu w AD Venture.

Jakie są Państwa prawa względem kwestii przetwarzania danych?

Szanuję Państwa dane osobowe, dlatego gwarantuję Państwu  spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Macie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętać należy, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r., prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możecie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

W jaki sposób mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu (przechowywaniu) danych?

W celu zmiany swoich wyrażonych przez Państwa zgód na newsletter, wystarczy w odpowiedzi mailowej zawrzeć brak chęci otrzymywania go. Można  również zmienić wysyłając list na adres siedziby lub adres email.

Komu udostępniam Państwa dane osobowe?

Nikomu. Nigdy z własnej inicjatywy chyba, że dostanę ewidentną prośbę od Państwa, w celu promocji Państwa działalności artystycznej/zarobkowej/gospodarczej.

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przez AD Venture.

Czy dokonuję zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Nie.

bottom of page